Tüm sorularınızın cevapları Burada !

Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket Kurma Maliyetleri

Şirket Kurma

E-Ticaret nedir?

Elektronik ticaret anlamına gelen e-ticaret, 1995 yılı itibariyle hayatımıza girmiş bir kavramdır. E-ticaret sektörü için NACE kodu “47.91.14 – Radyo, Televizyon, Posta Yoluyla veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret” olarak belirlenmiştir. E-Ticaret, mal ve/veya hizmet satışların online kanallar vasıtasıyla bir araya getirildiği ticaret türüne verilen isimdir.

E-Ticaret şirketi kurmadan önceki adımlar nelerdir?

Şirket kuruluşu yapılmadan önce şartların ve koşulların iyileştirilmesi gerekmektedir. Şirket kuruluşunu sona bırakarak bütün süreci planlı ve doğru bir biçimde ilerletmelisiniz.
• Sektörün e-ticaret yapmak için uygunluğunun tespit edilmesi
• Pazar Yerlerinin komisyonları
• Dijital Pazarlama Danışmanlığı veya online eğitim
• Satılacak ürün ya da hizmetlerin hazır hale getirilmesi
• Kargo fiyat araştırması (Ürünün Boyutu ve Ağırlığına Göre)
• Maliyet hesaplaması
• Bütçe ve Sermaye
• E-Ticaret şirketinin faaliyete geçmesi                             

Hangi şirket türünü seçmeliyim?

Yapacağınız işi, iş planınızı, bu işe başlamak için gerekli olan bütçe ve sermayenizi belirledikten sonra; geriye sadece şirket kurup yapacağınız satışlar için fatura düzenlemek kalıyor. Şirket türü seçiminde aşağıdaki başlıkları kendi durumunuza göre değerlendirmeniz, sizi en uygun tercihe yönlendirecektir.
-Yıllık satış hedefi
-Büyüme planları
-Ortaklık Yapısı
-Sermaye
-Kurumsal İmaj
-Vergi Muafiyetleri
-Teşvikler
-Yatırımcı durumu-İşin sürekliliği                             

E-ticaret için şirket türlerinin vergisel veya diğer avantajları neler?

o Yaşınız 29'dan küçük ve genç girişimci vergi avantajlarını sağlıyor olabilirsiniz.
o Genç Girişimci avantajları: 3 Yıl 75.000 TL’ye kadar gelir vergisi olmaması ve 12 ay BAĞKUR primi ödenmemesi. Bu vergi avantajı sadece şahıs firmaları için söz konusudur.
o Şirketinizi açarken minimum maliyete katlanarak açmak istediğiniz için şahıs şirketini tercih etmek istiyor olabilirsiniz.
o Ortalama 1 iş günü içinde kurulabilir.
o Mikro ihracat yapanlara 2021 yılında getirilen düzenleme ile sağlanan % 50 vergi avantajı da sadece şahıs firmaları için geçerli.
o Sermaye zorunluluğu bulunmaz.
o Bir iş günü içinde kapatılabilir.

E-ticaret için şahıs şirketi: Şahıs işletmeleri tek kişi olarak kurulabilir. Şahıs işletmelerinin işletme sahibinden ayrı bir kişiliği yoktur. Ayrıca şahıs işletmesinin kuruluş ve gerekirse kapanış işlemleri de diğer şirket türlerine göre daha kolaydır. Özetle; 29 yaşınızı henüz doldurmadıysanız, kurumsal imaj şu aşamada sizin için çok önemli değilse; planlamanıza göre yıllık karlılığınız üst gelir dilimlerine yakın olmayacaksa; ticaret hayatınıza şahıs işletmesi kurarak başlamak sizin için avantajlı bir tercih olacaktır. Şahıs işletmesi kurup, işletmeyi daha sonra limited veya anonim şirkete dönüştürmek de mümkündür.                             

E-ticaret için limited şirket: Limited şirket sermayesinin en az 10.000 TL olması şartı bulunur. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması zorunludur. Ortakların şirket borçlarına karşı sorumluluğu, taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Limited şirketler, şahıs şirketlerinin aksine kurumlar vergisi mükellefidir. Şirket dönem karından yüzde 23 oranında sabit kurumlar vergisi öder. Özetle; gelir dilimleri tablosunu göz önünde bulundurduğunuzda, yüksek tutarlı yıllık satışlar hedefliyorsanız, işinizi büyüterek sürdürmeyi planlıyor ancak sermaye ve bütçe anlamında anonim şirketin gerekliliklerini yerine getirmekte zorlanacağınızı düşünüyorsanız; ticaret hayatınıza limited şirket kurarak başlamak sizin için avantajlı bir tercih olabilir.                             

E-Ticaret için anonim şirket: Şirketin minimum sermayesi 50.000 TL olmak zorundadır. Sermayenin yüzde 25’i kuruluş aşamasında, kalan kısmı ise kuruluştan itibaren 24 ay içerisinde tamamlanmalıdır. Anonim şirketler, vergilendirilme bakımından limited şirketler ile aynıdır. Özetle; kurumsal yapı işiniz için önemliyse, gelecekte şirkete yatırımcı alma planlarınız varsa, hukuki yükümlülükler bakımından mümkün olduğunca sınırlı sorumluluk almak istiyorsanız; ticaret hayatınıza anonim şirket kurarak başlamak sizin için avantajlı bir tercih olabilir.                             

E-ticaret için şirket nasıl kurulur?

Şahıs işletmesi kuruluşu; Öncelikle şirket adresini netleştirmelisiniz. Bu adres sanal ofis de olabilir. Kurumsal bir yer olması gerekli. Tapusu size ait ya da kiralık ev adresiniz de olabilir. Kiracı iseniz ödeyeceğiniz kira stopajı ile evi adres göstermenizin sağlayacağı vergi avantajını kıyaslamalısınız. Eviniz dışında bir işyeri veya depo kiralayabilirsiniz.
Şirket başvurunuz yapılır. Vergi dairesinden yoklama için gelinmesi beklenir. Yoklama tutulduktan sonra şirket kurulumunuz gerçekleşmiştir Artık faturanızı online düzenleyebilirsiniz.                             

Limited şirket kuruluşu; Kuruluşta ilk aşama şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasıdır, öncelikle ticaret odası ile irtibatlı bir şekilde şirket unvanı belirlenir. Ardından şirket genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri belirlenerek ana sözleşmede belirtilir. Ayrıca ana sözleşmede şirketin faaliyet konuları da belirtilmelidir. Kuruluş bilgileri belirlendikten sonra MERSİS sitemine giriş yapılır ve sistemden potansiyel vergi numarası ile vergi dairesi bilgileri alınır. Son yapılan değişiklikle birlikte limited şirket kuruluşunda sermayenin ¼’ünün bloke zorunluluğu kaldırılmıştır. Dolayısıyla limited şirket kuruluşu için yasal zorunluluk olan minimum sermaye tutarı olan 10.000 TL’nin 2 yıl içerisinde şirket hesabına geçirilmesi yeterlidir.                             

Anonim şirket kuruluşu; Limited şirket ile hemen hemen aynı prosedürler izlenmektedir fark olarak kuruluş sermayesi en az 50.000 TL olmak zorunda ve bu tutarın ¼’ü olan 12.500 TL’nin kuruluşta bankaya yatırılması gerekmektedir.                             

Şahıs şirketlerinin gider listesi

• Her ay ödenmesi gereken KDV beyannamesi için 87,30 TL damga vergisi,
• 3 ayda bir ödenmesi gereken muhtasar beyannamesi için 103,50 TL damga vergisi,(Sanal ofis sözleşmeniz varsa ödenmez.)
• 3 ayda bir ödenmesi gereken gelir geçici beyanname için 136,00 TL damga vergisi,
• Yıllık olarak ödenmesi gereken gelir vergisi beyannamesi için 132,30 TL damga vergisi.
• BAĞ-KUR teşvikimiz yoksa 2.232,50 TL olmakla birlikte düzenli ödendiğinde %5 oranında indirim uygulandığı durumlarda en düşük esnaf BAĞ-KUR primi 1.908,95TL olacaktır                             

Şahıs şirketlerinin gelir vergisi dilimleri

Bu tür şirketler için vergilendirmeler, söz konusu şirketin gelir durumuna göre yapılmaktadır. Yani geliriniz azaldıkça vergileriniz de azalır ve geliriniz arttıkça vergileriniz de artar. Söz konusu vergilendirmeler gelire göre yüzde 15 ile yüzde 40 aralığındadır. Buna göre, şahıs şirketlerinin gelirlerine göre belirlenmiş olan 2022 vergi dilimleri şu şekildedir:
• 32.000 TL'ye kadar % 15
• 70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası % 20
• 170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası % 27
• 880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL), fazlası % 35
• 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL), fazlası % 40 olarak tespit edilmiştir.

T-Hesap'lı olmak ve şirketinizi hemen şimdi kurmak için tıklayınız..

Yardımcı olabilir miyiz?