Tüm sorularınızın cevapları Burada !

Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket Kurma Maliyetleri

Şirket Kurma

   Size yeter

İşinizi Yönetirken

 ​KOSGEB Destekleri

Geleneksel Girişimci Destek Programı
Belirli kriterleri yerine getiren kuruluş aşamasında olan / kurulan işletmelerin alabileceği standart - minimum tutardaki desteklerdir.
1. Kuruluş Desteği: Gerçek kişi statüsünde veya sermaye şirketi statüsünde kurulan işletmelere geri ödemesiz hibe desteği sağlanmaktadır.
2. Performans Desteği: Her performans dönemi 1 yılı kapsayacak şekilde şirketin kuruluş yılına göre günümüze kadar alabileceği tutarda geri ödemesiz desteklerdir.
3. Sertifika Desteği: Kurulan & faaliyette olan şirketin faaliyet konusu ile ilgili mesleki ve teknik sertifikaların alınması konusunda verilen desteklerdir.
İleri Girişimci Destek Programı
İleri Girişimci Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayan girişimcilerin “İleri Girişimci Faaliyet Tablosu”na göre faaliyet göstermeleri durumunda alacakları hibelerdir.
1. Kuruluş Desteği: Gerçek kişi veya sermaye şirketi olması durumunda alınabilecek desteklerdir.
2. Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği: Düşük orta, orta yüksek ve yüksek teknoloji olarak 3’e ayrılan kategoride uyuma göre alınabilecek desteklerdir.
3. Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği: İşletmelerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmaları noktasında alacakları desteklerin kriterler kapsamında değerlendirilmesidir.
4. Performans Desteği: İşletmenin kuruluş dönemine göre günümüze kadar göstermiş olduğu performansa - sistemli yapıya istinaden alabilecekleri hibelerdir.
5. Sertifika Desteği: Teknik ve mesleki yeterlilik ve yapıya istinaden şirketlerin alabileceği sertifika giderlerinin desteklenmesidir. Rekabet artışı amaçlanmaktadır.

Yardımcı olabilir miyiz?