Tüm sorularınızın cevapları Burada !

Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket Kurma Maliyetleri

Şirket Kurma

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

                       

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerinizin işlenme şartları ve haklarınıza ilişkin olarak sizi bilgilendirmek isteriz.  Kişisel verilerinizin bir bölümü, T HESAP TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenecektir. “Kişisel verilerinizin işlenmesi”, KVKK uyarınca siz ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel hizmet alıcısı kişileri, çalışan adaylarımızı, çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı, internet sitesi kullanıcılarımızı ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem hakkında bilgilendirme amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

                       


                       

TANIMLAR:

                       

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

                       

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

                       

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

                       

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

                       

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

                       

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.

                       

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

                       

 

                       

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI:

                       

Kişisel verileriniz öncelikle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

                       

Kişisel bilgileriniz, T-hesap’tan talep ettiğiniz hizmetin tarafınıza en iyi şekilde sağlanması, yurtiçi ve yurtdışındaki tedarikçilerimizden özelleştirilmiş ürünlerin temin edilebilmesi, bir sonraki ziyaretinizde profil kaydınızın hazır bulunması vb. amaçlarla işlenmektedir. Kişisel bilgileriniz, ayrıca, T-hesap’ın hizmetlerini geliştirmek, size yüksek seviyede hizmet sunmak, sitemizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin ilginizi çekmesini sağlamak, kalitesini arttırmak, gerektiği durumlarda ödemelerinizi gerçekleştirmek, bilgilerinizi güncellemek ve hesabınızı yönetmek ve sürdürmek ve üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak gibi amaçlarla da işlenebilmektedir. Demografik bilgiler ise, sitemizin, kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre yönlendirilmesi ve segmente edilmesi için kullanılmaktadır.

                       

Ayrıca kişisel bilgiler, tarafınızdan da onaylanmış olmak ve her zaman onayın geri çekilmesi imkânı da sağlanmış olmak koşuluyla, size bültenler, tanıtım, reklam veya teklifler göndermek, kampanyalar ve özel fırsatlar ile ilgili bilgilendirmek ve diğer pazarlama iletişimleri için de kullanılabilir.

                       

Kişisel verileriniz, T-hesap İnternet Sitesi ve iletişim kanallarımız üzerinden iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya diğer yöntemlerle elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

                       

 

                       

HANGİ VERİLER İŞLENMEKTEDİR?

                       

T-hesap, İnternet Sitesinden Üye olmak isteyen kullanıcı tarafından hesap oluşturulması esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verileri toplamaktadır.

                       

T-hesap Üyelik Sürecini Gerçekleştirecek Gerçek Kişilerden Alınacak Bilgiler

                       

 • Kimlik (Adı Soyadı, Doğum Tarihi, TCKN)
 •                            
 • İletişim (E-posta adresi, Cep Telefonu Numarası)
 •                            
 • İşlem Güvenliği (Şifre)

                       

Şirket Kuruluşu ve Takip Eden Hizmetler için Kimlik Doğrulama Sürecini Gerçekleştiren Gerçek Kişilerden Alınacak Bilgiler:

                       

 • Kimlik (Adı Soyadı)
 •                            
 • İletişim (E-posta adresi, Cep Telefonu Numarası)
 •                            
 • Kimlik Bilgileri (TCKN, Kimlik Ön Yüz Fotokopisi)
 •                            
 • Lokasyon Bilgisi (İşyeri Faaliyet Adresi, İkametgâh Adresi)
 •                            
 • İşyeri mülkiyet bilgisi ( Kira sözleşmesi, Sanal ofis sözleşmesi, Tapu bilgisi)
 •                            
 • Araç Bilgileri (Araç ruhsatı, Araç faturası, Noter satış sözleşmesi, Araç kira sözleşmesi)
 •                            
 • İşyeri Çalışan sayısı
 •                            
 • Mükellef olmak istenilen tarih
 •                            
 • Mesleki Bilgi (İş Tanımı, sektör, meslek, faaliyet kodu)
 •                            
 • Görsel Bilgi (Profil fotoğrafı)

                       

İnternet ortamı haricinde T-hesap tarafından sunulan Çağrı Merkezi hizmeti bulunmaktadır.

                       

0850 308 9370 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden iletişime geçen müşterilerimiz, müşteri adaylarımız ve sair üçüncü kişilerden alınacak bilgiler:

                       

 • Kimlik (Adı- Soyadı)
 •                            
 • İletişim (E-posta adresi, Cep Telefonu Numarası, Adres)
 •                            
 • Diğer (Sorulan Sorular, İletilen Talep ve Şikayetler)

                       

T-HESAP TARAFINDAN VERİLERİN KULLANILMA AMAÇLARI:

                       

T-hesap, kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verileri, kullanıcının T-hesap internet sitesindeki üyeliğinin açılması ve T-hesap tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması amacı ile kullanacaktır. Kullanım amaçlarının ayrıntıları aşağıda sunulmaktadır:

                       

 • Üyeliğin oluşturulması ve T-hesap Üye Sözleşmesinin kurulması
 •                            
 • Üyeliğin oluşturulması ve işlem güvenliğinin sağlanması
 •                            
 • Unutulan şifrenin sıfırlanması
 •                            
 • Üyelik oluşturma esnasında bilgilerin teyit edilmesi
 •                            
 • E-posta ve cep telefonu bilgilerinin doğrulanması
 •                            
 • Ticari elektronik ileti gönderilmesi ve ticari elektronik ileti onay yönetimi
 •                            
 • Hitap edebilmek
 •                            
 • Müşterilerin Şirket ile iletişime geçtiği noktada, müşteri olduklarının anlaşılabilmesi ve iletişim sürecinin hızlı ilerletilmesi için bilgilerin eşleştirilmesi
 •                            
 • Taleplerin yönetiminin gerçekleştirilmesi için müşteri, müşteri adayı ve ilgili kişinin aranması amacıyla kayıt oluşturulması
 •                            
 • Talep ve şikayetlerin yönetiminin gerçekleştirilmesi
 •                            
 • İlgili kişinin talebi halinde müşteri adayı kaydının yapılması ve geri dönüş sağlanabilmesi
 •                            
 • Kimlik doğrulama sürecinin gerçekleştirilmesi
 •                            
 • Şirket kuruluşunun gerçekleştirilmesi ve işlemi gerçekleştirecek mali müşavir ile iletişim ve bilgilerin paylaşılması
 •                            
 • Ön muhasebe hizmetlerinin sağlanması
 •                            
 • Mali müşavirlik hizmetlerine erişimin sağlanması
 •                            
 • Uygulamanın kişiselleştirilmesi
 •                            
 • T-hesap tarafından sunulan hizmetlerin ihtiyaç duyduğu işlemlerin gerçekleştirilmesi

                       

Kredi Kartı kullanılarak yapılan ödeme işlemlerinde alınan bilgiler T-hesap tarafından alınmamaktadır. Ödeme işlemleri PAYTR ÖDEME HİZMETİ adı altında PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. tarafından yapılmaktadır. T-hesap ile PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.  Arasında Hizmet sözleşmesi bulunmaktadır. Müşteri Kredi Kartı bilgileri bakımından veri sorumlusu ve veri işleyen PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. dir.

                       

 

                       

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEKTİR

                       

Yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda; Müşteriler tarafından talep edilen hizmetler mahiyetinde yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına ve/veya hissedarlarına, tedarikçilerine ve diğer hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8. maddesi ile “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına ek olarak;

                       

 • İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,
 •                            
 • Telekomünikasyon ürünleri ve/veya hizmetleri, e-ticaret hizmetleri (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil), ödeme hizmetlerinin sunulması,
 •                            
 • Perakende satış ve hizmetlerinin sunulması,
 •                            
 • Finans, yatırım, sigorta, bankacılık ve kredi kartları işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 •                            
 • Telekomünikasyon ürün ve hizmetinin sunulması,
 •                            
 • E-ticaret hizmetinin sunulması (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil),

                       

T-hesap tarafından aktarılabilmektedir.

                       

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ OLARAK KULLANABİLECEĞİNİZ HAKLARINIZ NELERDİR?

                       

T-hesap üyeleri Kanun’un 11. Maddesi kapsamında T Hesap Teknolojileri A.Ş.’ne başvurarak kişisel verilerinize ilişkin;

                       

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •                            
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •                            
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •                            
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •                            
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 •                            
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •                            
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •                            
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 •                            
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

                       

HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

                       

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini;

                       

 • Islak imzalı ve yazılı bir dilekçeyi veya T-hesap KVK Başvuru Formu‘nu kimlik fotokopisi ile Kırmızıtoprak Mah. Porsuk Bulvarı Nilay Sk. No: 11/B Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine göndererek,
 •                            
 • Geçerli bir kimlik belgesi, ıslak imzalı yazılı bir dilekçe veya T-hesap KVK Başvuru Formu ile birlikte Veri sorumlusuna bizzat başvurarak
 •                            
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle [[email protected]] kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

                       

iletebilecektir.

                       

T-hesap, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun’un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

                       

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

                       

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİNİZ NE KADAR SÜREDE CEVAPLANIR?

                       

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

                       

 

                       

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ’NDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

                       

T Hesap Teknolojileri A.Ş., işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni üzerinde ve içeriğinde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni metin olarak T-hesap’ın kamuya açık web sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’ne yönelik değişikliklerden haberdar olmanız için, sitemizi düzenli aralıklarla takip etmenizi öneriyoruz

                       

 

                       

Veri Sorumlusu: T HESAP TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

                       

E-posta: [email protected]

                       

Kep Adresi:

                       

Adres: Kırmızıtoprak Mah. Porsuk Bulvarı Nilay Sk.  No: 11 B Odunpazarı/ESKİŞEHİR

Yardımcı olabilir miyiz?