2024 şirket kurma maliyeti

Kendi İşini Kurmak İsteyen Engelli ve Eski Hükümlü Girişimci Adaylarına Hibe Desteği Başladı

Günümüzde toplumumuzun önemli bir sorumluluğu, engelli bireylerin ve eski hükümlülerin hayatta entegrasyonunu ve desteklenmesini sağlamaktır. Bu bireyler, geçmişte toplumda marjinalleşmiş veya dışlanmış olabilirler. Ancak, şimdi daha iyi bir gelecek için umut veren bir dönemdeyiz. Engelli ve eski hükümlü projeleri, bu bireylerin topluma katılımını desteklemek, yeteneklerini geliştirmek ve onları destekleyici bir ortamda güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen değerli inisiyatiflerdir. Bu blog yazısında, bu projelerin önemini ve etkisini keşfedeceğiz.

Engelli Projeleri

Engelli bireyler, toplumumuzun önemli bir parçasıdır ve eşit fırsatlara erişme hakkına sahiptirler. Engelli projeleri, onların yaşam kalitesini artırmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve engelleri aşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu projeler, eğitim, istihdam, erişilebilirlik ve toplum desteği gibi alanlarda faaliyet gösterir.

Eğitim: Engelli bireyler için özel eğitim programları ve destek hizmetleri sunulur. Okullar, üniversiteler ve eğitim kurumları, engelli öğrencilere uygun altyapı ve kaynakları sağlamak için çaba gösterir.

İstihdam: Engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işverenlere teşvikler sağlanır. Engelli dostu işyerleri ve özel istihdam projeleri, bu bireylerin yeteneklerini sergileyebilecekleri bir ortam sağlar.

Erişilebilirlik: Engelli bireylerin fiziksel ve dijital ortamlara erişimlerini kolaylaştırmak için çeşitli düzenlemeler yapılır. Engelli rampaları, sesli kılavuzlar, işaret dili tercümanları ve web erişilebilirliği gibi önlemler, toplumun her kesimine eşit şekilde hizmet verilmesini sağlar.

Toplum Desteği: Engelli bireylerin sosyal yaşama aktif olarak katılmaları ve desteklenmeleri önemlidir. Bu nedenle, toplum merkezleri, kulüpler ve dernekler, engelli bireylere sosyal etkileşim, rehberlik ve destek sağlar.

 

Eski Hükümlü Projeleri

Eski hükümlülerin topluma yeniden entegrasyonu, toplum güvenliği ve onların kendilerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşır. Eski hükümlü projeleri, bu bireylerin suç döngüsünden çıkmalarını sağlamak, yeniden suça itilenleri önlemek ve onlara ikinci bir şans sunmak için geliştirilmiştir.

Rehabilitasyon Programları: Eski hükümlü projeleri, bu bireylerin sosyal, psikolojik ve mesleki açıdan rehabilite olmalarını hedefler. Bu programlar, eğitim, meslek edindirme, danışmanlık ve psikolojik destek gibi hizmetleri içerir.

İstihdam ve Meslek Edindirme: Eski hükümlülerin topluma döndüklerinde iş sahibi olmaları ve ekonomik olarak bağımsız olmaları önemlidir. İstihdam projeleri, hükümlülere iş becerilerini geliştirme ve istihdam olanaklarına erişme fırsatı sunar.

Toplum Desteği ve Rehberlik: Eski hükümlü projeleri, toplum desteği ve rehberlik hizmetleriyle bu bireylerin adaptasyon süreçlerini kolaylaştırır. Destek grupları, mentorluk programları ve toplum merkezleri, eski hükümlülere destek sağlamak ve onları motive etmek için önemli bir rol oynar.

 

Engelli ve eski hükümlü projeleri, toplumda değişimi ve umudu temsil eder. Bu projeler, engelli bireylerin topluma entegrasyonunu ve eski hükümlülerin rehabilitasyonunu amaçlar. Bu projeler, eşit fırsatlar, destek ve rehberlik sunarak bu bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlar. Engelli ve eski hükümlü projelerine verilen destek, toplumumuzun daha kapsayıcı, adil ve güvenli bir yer haline gelmesine yardımcı olur. Bu projelere olan ilgi ve desteğin artmasıyla, daha iyi bir geleceğe doğru adımlar atmaktayız.

 

4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi kapsamında işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 engelli, kamu işyerlerinde ise %4 engelli ve %2 eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhsal durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü için çalıştırmadığı her ay başına idari para cezası uygulanmaktadır. Tahsil edilen idari para cezaları 4857 sayılı Kanunun 101. Maddesi kapsamında;

 

  • Engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurma hibe desteğine yönelik projelerde,
  • Korumalı işyeri desteğine yönelik projelerde,
  • Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojileri projelerinde,
  • Engellilere yönelik mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon projelerinde,
  • Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılmaktadır.

 

İşKur un destekleri kapsamında sağlanan istihdam destekleri hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Yardımcı olabilir miyiz?