Tüm sorularınızın cevapları Burada !

Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket Kurma Maliyetleri

Şirket Kurma

Üyelik ve İnternet Sitesi Kullanma Sözleşmesi

                       

İşbu üyelik sözleşmesi ile www.T-hesap.com web sitesini (“İNTERNET SİTESİ” olarak anılacaktır.), ziyaret eden ve/veya İNTERNET SİTESİ aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlananlar, aşağıda belirlenen koşul ve şartları kabul etmiş sayılacaktır. Bu nedenle, İNTERNET SİTESİ’ni kullanmak için aşağıdaki koşul ve şartların okunması önem taşımaktadır. Lütfen internet sitemize üye olmadan önce bu ‘Üyelik Sözleşmesi’ni dikkatlice okuyunuz.

                       

ÜYELİK VE İNTERNET SİTESİ KULLANMA SÖZLEŞMESİ

                       

Madde 1. Sözleşmenin Amacı:

                       

İşbu sözleşme, T Hesap Teknolojileri A.Ş. ile “Üye” arasında, www.T-hesap.com internet sitesinin kullanım şartlarını düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

                       

Madde 2. Tanımlar:

                       

Şirket: T Hesap Teknolojileri A.Ş.

                       

Üye: Şirketten ürün ve/veya hizmet satın almak amacıyla Üye Ol sayfasındaki bilgileri eksiksiz dolduran gerçek ve/veya tüzel kişidir.

                       

Üyelik sözleşmesi: Şirket tarafından www.T-hesap.com adresi aracılığıyla satışı yapılan ürün ve/veya hizmetleri satın alacak kişilerle şirket arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

                       

Kişisel veri: Üyeye ait isim-soy isim, kimlik bilgisi, fatura ve teslimat adresi, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi, ziyaret kayıtları vb. sözleşmenin ifası amacıyla toplanan her türlü bilgi.

                       

Kullanıcı Adı: ÜYE tarafından sisteme kayıt olurken doldurulan, Üyelik Formu’nda belirtilen e-posta adresidir.

                       

Şifre: ÜYE tarafından sisteme girişte doldurulan Üyelik Formu’nda ÜYE tarafından belirlenmektedir.

                       

Kullanım: ÜYE’nin www.T-hesap.com’da üyeliği gerektiren ürün alımlarını gerçekleştirebilmek için sisteme kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapmasıdır.

                       

Madde 3. Taraflar:

                       

www.T-hesap.com (“İNTERNET SİTESİ”) internet sitesinin kullanım hakkı sahibi, Kırmızıtoprak Mah. Porsuk Bulvarı Nilay Sk. No: 11 B Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresinde mukim T Hesap Teknolojileri A.Ş. (Bundan böyle “T-Hesap” olarak anılacaktır) ile İNTERNET SİTESİ’ne üye olan internet kullanıcısı (“ÜYE”) arasında akdedilmiştir. “T-Hesap” ve “ÜYE” bundan böyle münferit kullanıldığında “Taraf”, birlikte kullanıldığında “Taraflar” olarak anılacaktır.

                       

Madde 4. Sözleşmenin Konusu:

                       

İşbu Sözleşme’nin konusu, ÜYE’nin havale, kredi kartı veya özel anlaşma yapılması halinde diğer ödeme yöntemlerini kullanarak ürün alımı yapabilmesi için T-Hesap’ın sahip olduğu İNTERNET SİTESİ’nden yararlanma ve kullanım koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

                       

Madde 5. Sözleşmenin Onaylanması:

                       

ÜYE, www.T-hesap.com üyesi olmak için öncelikle üyelik formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurduğunu, üyelik sözleşmesi hükümlerine ilişkin bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve her sipariş verdiğinde işbu üyelik sözleşmesi hükümlerine uyacağını kabul ve beyan eder.

                       

Madde 6. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

                       

6.1. ÜYE, İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümler ile işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartları, internet sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kuralları ihlal etmemeyi; aksi halde oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran sorumlu olduğunu, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt eder.

                       

6.2. ÜYE, hukuka uygun amaçla site üzerinde işlem yapabilir. Üye, yaptığı tüm işlemlerin hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisinde olduğunu, ŞİRKET ve/veya 3.kişilerin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte herhangi bir eylemde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Üyenin, bu maddedeki yükümlülüğüne aykırı davranması sebebiyle 3.kişilerin bir zarara uğraması durumunda, bu zararlardan ŞİRKET sorumlu değildir.

                       

6.3. ÜYE, İnternet Sitesi’nde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

                       

6.4. ÜYE, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

                       

6.5. İnternet Sitesi’nde ÜYE tarafından beyan edilen fikir ve düşünceler ile kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE’nin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin T-Hesap ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. T-Hesap’ın, ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

                       

6.6. ÜYE, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve T-Hesap’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini ve bu hallerde ÜYE’nin üyeliğinin T-Hesap tarafından tek taraflı olarak sona erdirebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

                       

6.7. Üyelerin, site tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sitenin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

                       

6.8. ÜYE’nin İnternet Sitesi’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE’ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE’ye aittir. ÜYE; kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin kendisi tarafından yapıldığını ve bizzat kendisinin kayıtsız ve şartsız sorumlu olduğunu, T-Hesap’ın şifrenin her türlü kullanımından doğabilecek problem ve ihtilaflardan kesinlikle sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

                       

6.9. T-Hesap, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden T-Hesap’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

                       

6.10. Üyeler, sitenin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı site doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

                       

6.11. Şirket, Üyeleri yönlendirmede kolaylık sağlamak amacıyla başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verebilir. Site üzerindeki bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesi ve/veya içeriklerinden şirketin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

                       

6.12. Şirket, herhangi bir zamanda, sistemin çalışmasını güncellemeler, teknik gereksinimler veya başkaca herhangi bir sebeple geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirketin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

                       

6.13. Şirket tarafından Sitede sunulan mal ve/veya hizmetlerin Üye tarafından satın alınabilmesi ancak mal ve/veya hizmet bedelinin ödenmesi ve mal ve/veya hizmetin Şirket stoklarında mevcut bulunması ve/veya mal veya hizmetin teslim edilmesi borcunun ifa edilebilir olması halinde mümkündür. Bedelin ödenmemesi veya ilgili mal ve/veya hizmetin şirket stoklarında bulunmaması ve/veya mal veya hizmetin teslim edilmesi borcunun ifa edilebilir olmaması sebebiyle Üye tarafından satın alma işleminin yapılamaması durumunda Şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

                       

6.14. T-Hesap’ın her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE’nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE’ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

                       

6.15. İnternet Sitesi tasarım ve yazılımı ile ürün ve hizmetlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları T-Hesap’ın mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından T-Hesap’ın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. ÜYE, T-Hesap tarafından İnternet Sitesi’nde verilen servislerin, ürün fiyatlarının, görsellerinin, açıklamalarının ve İnternet Sitesi yazılımının telif hakkının T-Hesap’a ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını, sunulan hizmetlere T-Hesap tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz şekilde farklı yöntem ve şekillerde girmemeyi ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi; bu kurallara uyulmaması halinde T-Hesap’ın uğrayacağı zararları derhal ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

                       

6.16. T-Hesap tarafından İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir, işlenebilir, hukuka uygun amaçlarla kullanılabilir.

                       

6.17. T-Hesap, İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, İnternet Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

                       

6.18. T-Hesap, İnternet Sitesi’nin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman İnternet Sitesi’nde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkına sahiptir.

                       

6.19. T-Hesap, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYE’ler için hüküm ifade edecektir.

                       

Madde 7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki:

                       

7.1. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Yasal Mevzuatı (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketici Kanunu, Türk Medeni Kanunu, vesair diğer yasal mevzuat) uygulanacaktır.

                       

7.2. T-Hesap, ÜYE’ ye ait bilgileri; resmi makamlardan ÜYE’ ye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya ÜYE’nin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi ve/veya üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir ÜYE’nin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumlarının herhangi birinin veya birkaçının gerçekleşmesi halinde, ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir. Hizmetler ile ilgili değişiklikler İnternet Sitesi içinde duyurulacaktır ve gerektiğinde ÜYE’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir.

                       

7.3. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

                       

Madde 8. Yürürlük:

                       

ÜYE, işbu Sözleşme’yi hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu ve içeriğini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. ÜYE, üyelik formunu doldurup, formun altında bulunan “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunu tıklayıp, “Üye Ol” butonuna bastığında işbu Sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Şirket, dilediği zaman, işbu sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklik Site üzerinde yayınlanarak yürürlüğe girer. Taraflar diledikleri zaman karşılıklı yazılı beyan ile bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Yardımcı olabilir miyiz?