Tüm sorularınızın cevapları Burada !

Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket Kurma Maliyetleri

Şirket Kurma

Mikro ihracat nedir?

Yürürlükteki Hızlı Kargo Taşımacılığı ile ilgili Gümrük Genel Tebliğİ ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 126. Maddesi kapsamında ihracat rejimine konu eşyanın Hızlı Kargo Firmaları tarafından yapılabilecek beyanının limitleri 300 kg ve 15000 € olarak belirlenmiştir. Gönderinin BRÜT TARTI AĞIRLIĞI 300 kg’ı geçmemelidir.

ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) nedir?

Mikro ihracat kapsamındaki gümrük prosedürlerini ve maliyetlerini azaltmak için kullanılan beyanname sistemidir. ETGB, havayolu ve karayolu ile posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen/giden eşyanın gümrük işlemlerinde kullanılan ve gümrük beyanına ilişkin tüm işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü, kağıt çıktı aranmayan bir uygulamadır. ETGB beyanını alıcılar ve göndericiler adına yetkilendirilmiş hızlı kargo operatörleri yapmaktadır. Bu belge sayesinde mikro ihracat yapmak isteyen firmalar ürünü yetkili mikro ihracat kargo şirketine teslim eder. Kargo firması da ürün için ETGB düzenler ve resmi makamlara gönderir. Mikro İhracat konusunda bu hizmeti bilen ve uygulayan şubeleri bulunmamaktadır. Hızlı kargo taşımacılığı yapan DHL Express, PTS, UPS vb. firmalar ihracat işlemlerinde malı sizden teslim alıp ihracat beyannamesini hazırlamakta ve malı ihraç etmektedir. Bu firmalar ihracatı gerçekleştirmek için sizden aşağıdaki belgeleri isteyecektir;
1. Bir adet dolaylı temsil yetki belgesi. Aynı firma ile çalıştığınız sürece bir kere verilecek. İmza sirküleri fotokopisi eklenmeli.
2. İhracat bilgi formu.
3. Eşyanın detaylı Türkçe tanımı,cinsi ve türünün her kalem için ayrı ayrı belirtildiği Orjinal Maliye onaylı Türkçe fatura veya E-arşiv fatura (ıslak imza+kaşeli)
4. İngilizce Fatura.
5. Çok kalemli gönderileriniz için, Türkçe faturanın excel formatı iletilmelidir
6. Çeki listesi                             

Mikro ihracatta KDV iadesi alınabilir mi?

Mikro ihracatta KDV iadesi almak için elektronik ticaret gümrük beyannamesi ve faturalar ile birlikte Vergi dairesine başvuru yapılması yeterlidir. 

Mikro ihracat faturası hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?

Mikro ihracat faturasında zorunlu olan bilgiler ile birlikte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da şunlardır:
• Adres bilgilerinde ülke adı mutlaka belirtilmelidir.
• Mikro ihracat için fatura kesmek ve vergi bildirimleri gerekir. Bunun için şirket kurulmalıdır. Mikro ihracat için şahıs şirketi kurmak da yeterli olur
• Navlun ve sigorta gönderici tarafından ödendiyse faturada ayrı ayrı kalemlerde belirtilmelidir.
• Kısaca Taşıma Şekilleri
EXW/FOB/FCA: Yalnızca ürün bedelini kapsar.
EXW: Navlun gönderici tarafından ödenir ve fatura toplamına dahil değildir
CFR/CPT: Ürün bedeli + Navlun bedelini kapsar.
CIF/CIP: Ürün bedeli + Navlun + Sigorta bedelini kapsar.
DAP/DDP: Ürün bedeli + Navlun (+Sigorta) bedelini kapsar.
• Mikro ihracatlarda E-arşiv fatura veya matbu fatura ile mikro ihracat çıkışı yapılmalıdır.
• İthalatçı ve teslim alacak firmalar farklı ise “bill to” ve “ship to” olarak ayrı belirtiniz.
• İhracat faturalarında; gümrükleme hizmet bedeli gibi ek kalem yazılamaz, sadece eşya bedeli, navlun, sigorta, banka komisyonu ile paketleme ve işçilik bedelleri yazılabilir. (altın ve gümüş gibi ürünlerde işçilik bedeli mutlaka ayrı belirtilmelidir.
• Eşyanın detaylı Türkçe tanımı,cinsi, türü her kalem için ayrı ayrı belirtildiği Orjinal maliye onaylı Türkçe fatura veya E-arşiv fatura (ıslak imza+kaşeli) iletilmelidir. E-fatura ile mikro ihracat çıkışı yapılamamaktadır.E-fatura iletilmemesi gerekmektedir. (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ETGB sistemi ile E-fatura sisteminin entegrasyon çalışması yapıldıktan sonra ETGB ile Mikro ihracatlarda e-fatura kullanılabilecektir)
• E-arşiv faturalar çıktısı alındıktan sonra ıslak kaşe ve imzalı olarak teslim edilmelidir.
• Çok kalemli (6 kalemden fazla ) gönderileriniz için, sizden Türkçe faturanızın excel formatı talep edilmektedir
• İhracat faturaları KDV’siz olur.KDV eklenmemelidir.
• Mikro ihracat konşimento bilgileri de sisteme akışı sağlanarak kullanıldığından, konşimentoların tam ve doğru olması, aynı zamanda fatura ile örtüşmesi gerekmektedir.
• Faturada GTIP ve menşei bilgileri ile birlikte Türkçe tanımı da mutlaka belirtilmelidir.                             

Gönderi Kapsam Dışı Gönderiler

• Limiti Geçen İhracatlar
• Fuar & Sergi Amaçlı Geçici Çıkışlar
• Tamir Amaçlı Çıkışlar
• Dahilde işleme, hariçte işleme vb. ihracatlar
• X Kısıtlamalı, izne tabi, denetime bağlı ürünler (gıda, ilaç, kimyasal vb. ürünler)
• Bedelsiz ürünler
• Siparişe konu numuneler                             

Avantajları nedir?

• Gümrük müşavirliği hizmet bedeli oluşmaz
• Çıkış ambar ücreti oluşmaz (sadece KKTC gönderileri farklı ambardan çıktıkları için ambar ücreti oluşur)
• Noter tasdikli VEKALETNAME gerekmez
• İhracatçılar birliği kaydı aranmaz
• Hard copy beyanname arşivlemeniz gerekmez

T-Hesap'lı olmak ve şirketinizi hemen şimdi kurmak için tıklayınız..

Yardımcı olabilir miyiz?